header banner
Default

15 års fængsel for kokainsmugling gennem Københavns Lufthavn | Nyheder | National Enhed for Særlig Kriminalitet


Table of Contents

En 41-årig mand har tirsdag fået en dom for indsmugling og videreoverdragelse af usædvanlig store mængder kokain.

Det er sket ved Københavns Byret, hvor National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har fået den 41-årige idømt 15 års fængsel for at planlægge og koordinere indsmuglingen og videreoverdragelsen. 

Der var tale om i alt 235 kilo kokain, der ad to omgange i 2020 blev transporteret i sportstasker ombord på fly fra den Dominikanske Republik til Danmark gennem Københavns Lufthavn.

Den 41-årige gennemførte indsmuglingen og videreoverdragelsen i forening med flere medgerningsmænd fra både Danmark og udlandet.

NSK har kunnet blotlægge indsmuglingen ved at få adgang til krypteret kommunikation sendt mellem gerningsmændene. Her fremgik det eksempelvis, hvilket bagagetag der sad på de relevante tasker, hvori kokainen var gemt, og det var derfor også muligt at konstatere, at de store mængder narkotika henholdsvis 11. januar og 29. februar 2020 i begge tilfælde landede omkring klokken 7 om morgen i lufthavnen.

Sagen mod den 41-årige er en del af et støre sagskompleks, hvor politiet mener at have optrevlet et organiseret narkotika-netværk med tråde til udlandet.

Sagskomplekset involverer over 30 personer i alt.

Anklager ved NSK, Jelena Vestergaard Hansen, siger:

”Flytransport giver risiko for indsmugling af narkotika fra alle verdenshjørner, derfor sender det også et vigtigt signal, at der ved domfældelsen er slået hårdt ned på de to indsmuglinger, som er sket gennem Københavns Lufthavn.”

Anklager ved NSK, Julie Solhøj, siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at retten har valgt at udmåle en lang fængselsdom for at markere, at der i denne sag var tale om organiserede indsmuglinger af usædvanligt store mængder kokain gennem lufthavnen. Dommen viser, at retten er enig med anklagemyndigheden i, at netop denne type kriminalitet skal tages meget alvorligt.”

Den 41-årige fik som følge af dommen konfiskeret ca. 39 Bitcoin, et Rolex armbåndsur samt mindre mængder af hash og skunk.

Billede kan benyttes til redaktionel brug.

FAKTA OM NSK

VIDEO: Sådan flyder narko og penge gennem København
TV 2 Kosmopol

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i dansk politi med ca. 1.000 medarbejdere. NSK håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet.

  NSK understøtter desuden dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning, analyser og efterretninger. 

  NSK har egen anklagemyndighed, der fører de straffesager, hvor efterforskningen har udgangspunkt i NSK’s politiarbejde. Efterforskning og strafforfølgning i NSK er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet.

  De komplekse kriminalitetsområder, hvor NSK ofte vil have ansvar for sagerne, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.

Sources


Article information

Author: Nicole Osborne

Last Updated: 1698303123

Views: 1145

Rating: 4.1 / 5 (74 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicole Osborne

Birthday: 1963-04-24

Address: 047 Oliver Green, Lake Steven, KS 12237

Phone: +4843374141786412

Job: Article Writer

Hobby: Photography, Sewing, Beer Brewing, Table Tennis, Stamp Collecting, Swimming, Survival Skills

Introduction: My name is Nicole Osborne, I am a vivid, intrepid, dear, daring, Precious, enterprising, fearless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.