header banner
Default

Florida is niet blij met het feit dat het de grootste python ooit heeft gevonden


Table of Contents

In de Amerikaanse staat Florida hebben biologen een python gevangen van 97 kilo zwaar en bijna 5,5 meter lang. ‘Je kan hier letterlijk zien hoe groot het probleem is.’

‘Tot nu toe zeiden we dat een python groot is vanaf 100 pond (ongeveer 45 kilogram, red.) zwaar. Voor dieren zwaarder dan 200 pond (ongeveer 90 kilogram, red.) hebben we waarschijnlijk een nieuwe categorie nodig.’ Een bioloog kan zijn bewondering voor zijn vangst amper verstoppen op een persconferentie. De vorige recordvangst, een python van zo’n 63 kilogram, wordt in een klap verpulverd.

De nieuwe vangst is een vrouwelijke Burmese python. Omdat het dier zo gigantisch is, schatten wetenschappers dat het ongeveer twintig jaar oud is. In de slang werden bovendien 122 eitjes gevonden. Ze konden het reptiel opsporen via een mannetjespython met een zender. Die zocht het vrouwtje op om te paren en bracht de wetenschappers zo tot bij de volslanke dame.

Invasieve soort

Toch zijn wetenschappers niet erg opgetogen over de vangst. ‘Je kan letterlijk zien hoe groot het probleem is’, zegt de bioloog. De slangsoort is een invasieve soort in de Amerikaanse staat. Oorspronkelijk kwamen de dieren voor in het zuidoosten van Azië, maar sinds enkele decennia zijn er -door handel- ook wilde pythons in de zuidelijke VS-staat.

Hun aanwezigheid heeft een nefaste impact op de ecosystemen daar. Zo jagen ze op heel wat kleine zoogdieren. Sinds 2012 is de verkoop van pythons illegaal geworden in Florida om het probleem aan te pakken. Al blijven nieuwe, grote vangsten maar opduiken.

De gigantische reptielen terugbrengen naar Zuidoost-Azië is geen optie. Daarvoor zijn de meterslange dieren al te goed aangepast aan de Amerikaanse omgeving.

Sources


Article information

Author: Michael Andrews

Last Updated: 1704672962

Views: 1883

Rating: 4.9 / 5 (51 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Andrews

Birthday: 1956-10-12

Address: 15004 Fisher Flats Apt. 273, South Logan, AL 99750

Phone: +4158489396155977

Job: Article Writer

Hobby: Painting, Ice Skating, Survival Skills, Rowing, Hiking, Bird Watching, Running

Introduction: My name is Michael Andrews, I am a Colorful, steadfast, venturesome, risk-taking, striking, Gifted, resolute person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.