header banner
Default

17 år gammel og stadig i god stand


Table of Contents

  – Linus har ingen planer om å legge inn årene ennå. Tross et hardt liv som drivende jakthund er han i godt slag for å være 17 år, sier matfar og veterinær Einar Moe.

  foto foto

  foto foto

  foto foto

  Dyrlege Einar Moe og dachshunden Linus har hatt mange store opplevelser sammen. I hele 17 år. Her fra hagen i Råkhaugen i Nordbyen. - Linus var en fantastisk jakthund før han pensjonerte seg. Nå liker han mest innekos og avslapping foran peisen, men han er fortsatt god for en fjelltur nå og da, sier Einar Moe.

  foto

  Oppdatert:

  Publisert: Oppdatert:

  Sources


  Article information

  Author: Susan Diaz

  Last Updated: 1699305842

  Views: 959

  Rating: 4.8 / 5 (98 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Susan Diaz

  Birthday: 1945-07-10

  Address: 60865 Sanchez Drives Suite 126, Rogerberg, MD 60207

  Phone: +3773213500803320

  Job: Air Traffic Controller

  Hobby: Drone Flying, Cooking, Wildlife Photography, Surfing, Camping, Reading, Baking

  Introduction: My name is Susan Diaz, I am a expert, dazzling, dedicated, enterprising, radiant, accessible, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.