header banner
Default

De wetenschapper voorspelt een groei van 118 procent voor Shiba Inus - BLOX | Nieuws


De populaire crypto-analist Ali Martinez voorspelt een gigantische stijging van 118 procent voor Shiba Inu, de grootste concurrent van Dogecoin. Ali Martinez baseert zijn voorspelling op de Tom Demark (TD) Sequential indicator, een populaire tool uit de technische analyse.

Volgens Martinez gaat het om een heel zeldzaam en betrouwbaar signaal, hoog tijd om dat eens nader onder de loep te nemen.

#ShibaInu | The TD Sequential flashed a buy signal on $SHIB weekly chart. Notably, the previous two bullish turns from this indicator led to price surges of 118% and 71%, respectively.

Given the infrequency yet precision of such signals, it's a pivotal moment to keep a keen eye… pic.twitter.com/uwdWbSWFZw

— Ali (@ali_charts) October 25, 2023

Waarom gaat Shiba Inu volgens Martinez stijgen?

VIDEO: Shiba Inu Coin | Lack Of Focus Or Focused Sales Tactic
ClayBro

De TD Sequential indicator is een tool die technische analisten gebruiken om potentiële trendomkeringen in een grafiek te signaleren. Martinez beweert dat de voorgaande twee keren dat dit signaal voor Shiba Inu naar boven kwam stijgingen van 118 en 71 procent opleverde.

Mocht Ali Martinez gelijk krijgen, dan komt er dus een gigantische stijging aan voor de memecoin. We moeten echter niet vergeten dat de stijging die momenteel te zien is in de grafiek van Shiba Inu ook te maken heeft met de krachtige prestaties van Bitcoin.

De Bitcoin koers is de afgelopen zeven dagen met ruim 20 procent gestegen als gevolg van het enthousiasme over de potentiële komst van een Spot Bitcoin ETF. Wat dat betreft is het niet gek dat er ook voor Shiba Inu een plus van ~20 procent op de borden staat voor de afgelopen week.

Wel bijzonder is dat Shiba Inu ook vandaag met ruim 7 procent in het groen staat, terwijl Bitcoin momenteel een beetje stagneert. Volgens Martinez is het tijd om long te gaan op Shiba Inu, maar vergeet niet dat technische analyse niet ALLES over het koersverloop van een munt zegt.

Bitcoin koers van 38.000 dollar in aantocht?

VIDEO: SHIBA INU: IS A 50% DUMP INBOUND?
Cheeky Crypto

De volgende grote weerstand voor Bitcoin ligt volgens Martinez op de koers van 38.440 dollar. Als we die vervolgens doorbreken, dan ligt daarna pas de volgende grote weerstand op de Bitcoin koers van 47.360 dollar; zo stelt Martinez op Twitter.

“Bitcoin bouwde een gigantische steun op tussen de koersen van 25.000 en 30.000 dollar. De UTXO Realized Price Distribution (URPD) suggereert nu dat de twee belangrijkste weerstanden liggen op 38.440 en 46.360 dollar!”, aldus een zeer optimistische Martinez.

De bovenstaande grafiek toont hoeveel Bitcoin er op welke koersen verhandeld zijn. Als er heel veel Bitcoin tussen de 25.000 en 30.000 dollar verhandeld zijn, dan zorgt dit normaal gesproken voor een grote steun rond dat koersniveau.

Dat is waar Martinez zijn analyse voor Bitcoin op baseert. Mochten we terugvallen, dan is er waarschijnlijk dus veel steun op de 30.000 dollar; maar als we doorzetten kunnen er nog mooie dingen gebeuren met de Bitcoin koers.

Sources


Article information

Author: Jason Petersen

Last Updated: 1699409282

Views: 1079

Rating: 4.9 / 5 (94 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jason Petersen

Birthday: 1938-10-02

Address: 07729 Christopher Views Suite 013, West Sherrystad, RI 31145

Phone: +3843299484365653

Job: Environmental Engineer

Hobby: Gardening, Sculpting, Soccer, Running, Survival Skills, Cycling, Cycling

Introduction: My name is Jason Petersen, I am a steadfast, vivid, welcoming, treasured, lively, irreplaceable, Colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.