header banner
Default

Crypto-overzicht van 25 oktober: BTC is even boven 35punt000 USD gestegen en goud heeft de hoogste waarde ooit bereikt - BLOX | Nieuws


Table of Contents

  Iedere dag bespreekt Axel in zijn video de laatste ontwikkelingen in de crypto markt. Dit doet hij met de onderbouwing van nieuwsberichten en technische analyses. Zo ben jij supersnel bijgepraat over de laatste belangrijke gebeurtenissen rondom crypto. Laten we kijken naar het laatste nieuws.

  Vandaag in de nieuwsvideo: Bitcoin heeft een opmerkelijke mijlpaal bereikt door de hoogste waarde te noteren sinds anderhalf jaar. Dit komt als een verrassing voor velen, gezien de recente volatiliteit in de markt. Daarnaast viert goud ook een feestje door de hoogste waarde ooit in euro’s te bereiken. Wat betekent dit voor de toekomst van traditionele en digitale activa?

  Ondanks al deze positiviteit is er één groep die juist honderden miljoenen dollars heeft verloren afgelopen dagen. En terwijl ook de S&P500 een daling laat zien, blijft de crypto-markt veerkrachtig met positieve bewegingen in zowel Bitcoin als andere altcoins. Wat zijn de factoren achter deze trend?

  Tot slot duidt Axel de koersen voor je en geeft hij inzicht in de mogelijke bewegingen voor de komende dagen.

  Sources


  Article information

  Author: Charles Shannon

  Last Updated: 1698800282

  Views: 547

  Rating: 3.9 / 5 (64 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Charles Shannon

  Birthday: 1949-10-18

  Address: 910 James Dale, Ronnieville, OH 32820

  Phone: +3799319134967417

  Job: Human Resources Manager

  Hobby: Skydiving, Sculpting, Meditation, Playing Guitar, Running, Motorcycling, Cycling

  Introduction: My name is Charles Shannon, I am a vibrant, accomplished, Determined, fearless, treasured, lively, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.